สูตรฟิสิกส์

สูตรฟิสิกส์

เนื้อหา สูตรฟิสิกส์ สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และต้องการที่จะทบทวนก่อนสอบ สามารถค้นหาและทบทวนได้จากเนื้อหาตามนี้ได้เลยครับผม

เนื้อหา กลศาสตร์

พื้นฐานการแตกแรง
การเคลื่อนที่แนวตรง
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
การเคลื่อนที่แบบหมุน
สมดุลกล
แรงและกฎการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
งานและพลังงาน
โมเมนตัม

เนื้อหาไฟฟ้าสถิต

ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้าสถิต และความต่างศักย์
แรงและสนามไฟฟ้า
ตัวเก็บประจุ

เนื้อหาไฟฟ้ากระแส

กระแสไฟฟ้า
การต่อตัวต้านทาน
การแบ่งความต่างศักย์ และกระแสไฟฟ้า
มิเตอร์และการต่อมิเตอร์
การคิดค่าไฟฟ้า
ตัวต้านทาน
กฎของโอห์ม
แบตเตอรี่
กำลังไฟฟ้า

โปรแกรมจำลอง

โปรแกรมจำลงอการเคลื่อนที่แนวตรง
โปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
โปรแกรมจำลงอการเคลื่อนที่แนวดิ่ง