สูตรฟิสิกส์

สูตรฟิสิกส์

น้องๆสามารถเลือก เนื้อหา ตัวอย่าง และ สูตรฟิสิกส์ สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และต้องการที่จะทบทวนก่อนสอบ สามารถค้นหาและทบทวนได้จากเนื้อหาตามนี้ได้เลยครับผม

โปรแกรมจำลอง

โปรแกรมจำลงอการเคลื่อนที่แนวตรง
โปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
โปรแกรมจำลงอการเคลื่อนที่แนวดิ่ง