เนื้อหาล่าสุด

เอกนาม

เอกนาม

เนื้อหา เอกนาม ในเรื่องของ เอกนาม จะมีสิ่งสอง 

การคูณพหุนาม

การคูณพหุนาม

ดูเนื้อหาการคูณพหุนามบน YOUTUBE Youtube การคู 

ความชัน

ความชัน

ความชันของกราฟ ( Slope ) ความชัน เป็นตัวเลขที 

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เฉลยแบบฝึกหัด 1.2 บางส่วน จงตรวจสอบว่า จำนวนท 

นิพจน์พีชคณิต

นิพจน์พีชคณิต

แบบฝึกหัด 1.1 ก บางส่วน จงหาค่าของนิพจน์พีชคณ 

สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว

สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว

สูตรการหาปริมาตร และ พื้นที่ผิว ในหัวข้อสูตรห 

เส้นขนาน

เส้นขนาน

เนื้อหา เส้นขนาน เป็นเนื้อหาที่อธิบาย ความหมา 

โจทย์พีทาโกรัส

โจทย์พีทาโกรัส

ในบทความนี้จะยกหัวข้อ พีทาโกรัส ขึ้นมาพูดเป็น 

ปริมาตรทรงกระบอก

ปริมาตรทรงกระบอก

ปริมาตรทรงกระบอก ในบทความนี้จะยกหัวข้อ ปริมาต 

พื้นที่ผิวทรงกระบอก

พื้นที่ผิวทรงกระบอก

พื้นที่ผิวทรงกระบอก ในบทความนี้จะยกหัวข้อ พื้ 

ปริมาตรปริซึม

ปริมาตรปริซึม

ปริมาตรปริซึม ในบทความนี้จะยกหัวข้อ ปริมาตรปร 

พื้นที่ผิวปริซึม

พื้นที่ผิวปริซึม

พื้นที่ผิวปริซึม ในบทความนี้จะยกหัวข้อ พื้นที 

Countable and Uncountable Nouns

Countable and Uncountable Nouns

Countable and Uncountable Nouns (คำนามนับได้แ 

Parts of Speech

Parts of Speech

Parts of Speech (ชนิดของคำ)           Parts (