กำลังไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้า

เนื้อหาเรื่อง กำลังไฟฟ้า เป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญมากในบทเรื่องไฟฟ้ากระแส เนื่องจากบทนี้ จะต้องใช้ความรู้จากทุกบทที่ได้เรียนมานั้ง มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ทำให้บทนี้จะมีความยากสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาเรื่องไฟฟ้า ขอแนะนำให้กลับไปทบทวนในหัวข้ออื่นของไฟฟ้ากระแสก่อนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทนี้มากขึ้น ความรู้เรื่อง กำลังไฟฟ้า จะถูกใช้หลักๆในศาสตร์ ของไฟฟ้ากำลัง สำหรับน้องๆที่อยากเรียนวิศวะไฟฟ้า เรื่องนี้ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลทั้งใน การเรียนและการทำงานจริง

กำลังไฟฟ้า (Power)

คือ ความสารมารถทำงานของไฟฟ้าต่อหน่วยเวลา

P=W/t

กำลังทางไฟฟ้า

P=VI=V2/R=I2R

ในทางไฟฟ้านิยมใช้หาความสูญเสียภายในตัวต้านทาน

ตัวอย่างที่ 1 หลอดไฟดวงที่ 1 มีความต้านทาน 5 โอห์ม ต่อกับแบตเตอรี่ 10 โวลต์หลอดที่ 2 มีความต้านทาน 6 โอห์ม ต่อกับแบตเตอรี่ 12 โวลต์กำลังไฟฟ้าที่หลอดทั้งสองใช้ต่างกันเท่าใด

หากำลังไฟฟ้าที่ใช้ในหลอดไฟจากสูตร 

P = IV = V/R2 

หลอดที่ 1 เราทราบตัวแปร

 V = 10 V , R = 5 Ω

จะได้ว่า

P = 102 / 5 = 20 W

หากำลังไฟฟ้าที่ใช้ในหลอดไฟจากสูตร 

P = IV = V/R2 

หลอดที่ 2 เราทราบตัวแปร

 V = 12 V , R = 6 Ω

จะได้ว่า

P = 122 / 6 = 24 W

เพราะฉะนั้นกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า 2 หลอดนี้ ต่างกันเท่ากับ 24 – 20 = 4 W

ตัวอย่างที่2 จะต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์ และความต้านทานภายใน 1 โอห์มจำนวนเท่าใด เพื่อทำให้หลอดไฟ 6 W 12 V สว่างปกติ

หากำลังไฟฟ้าที่ใช้ในหลอดไฟจากสูตร 

P = IV 

เราทราบตัวแปร

 P = 6 W , V = 10 V

จะได้ว่า

6 = I (12)

I = 0.5 A

หาความต้านทานของหลอดไฟจากกฎของโอห์ม

V = IR

12 = 0.5 (R)

R = 24 Ω

ตัวอย่างที่ 4 จงหากำลังไฟฟ้าสูญเสียไปในความต้านทาน 3 โอห์ม

ตัวอย่างที่ 5 วงจรไฟฟ้า ดังรูป กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในความต้านทาน 5 โอห์ม มีค่ากี่วัตต์