Parts of Speech

Parts of Speech

Parts of Speech (ชนิดของคำ)

          Parts (แปลว่า ส่วน) และ Speech (แปลว่า การพูด หรือ คำบรรยาย) ดังนั้น Parts of Speech หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ของการพูดหรือการเขียนในภาษาอังกฤษ ซึ่งนั่นก็คือ ชนิดของคำในภาษาอังกฤษนั่นเอง ทั้งนี้ ชนิดของคำในภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์มีอยู่ 8 ชนิด ได้แก่

  1. Nouns (คำนาม)

          คือ คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ รวมทั้งคุณสมบัติหรือคุณค่า ต่าง ๆ เช่น John (ชื่อคน), ant (มด), Toyota (ยี่ห้อรถ), office (สำนักงาน), truth (ความจริง)

          ข้อสังเกต: ส่วนใหญ่มักจะมี a, an, the นำหน้า

          ตัวอย่างประโยค: A cow is and an animal. (วัวเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง)

  1. Pronouns (คำสรรพนาม)

          คือ คำที่ใช้แทนคำนาม (Nouns) เช่น I (ฉัน), You (คุณ), They (พวกเขา)

          ตัวอย่างประโยค: I believe in him. (ฉันเชื่อมั่นในตัวเขา)

  1. Verbs (คำกริยา)

          คือ คำที่บ่งบอกถึงการกระทำ หรือการแสดงอาการ เช่น laugh (หัวเราะ), run (วิ่ง), watch (ดู)

          ข้อสังเกต: มักจะตามหลังคำนาม หรือ คำสรรพนาม

          ตัวอย่างประโยค: My mother gave a pen to me. (แม่ของฉันให้ปากกาด้ามหนึ่งกับฉัน)

  1. Adjectives (คำคุณศัพท์)

          คือ คำที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะและใช้ขยายคำนาม (Noun) หรือ คำสรรพนาม (Pronouns) ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับ คุณสมบัติ สภาพ สี อายุ หรือสัญชาติ เป็นต้น เช่น beautiful (สวย), tall (สูง), blue (สีฟ้า), American (สัญชาติอเมริกัน)

          ตัวอย่างประโยค:          Anna is beautiful and tall. (แอนนาสวยและสูง)

                                         Shawn is an American singer. (ชอว์นเป็นนักร้องชาวอเมริกัน)

  1. Adverbs (คำกริยาวิเศษณ์)

          คือ คำที่ใช้ขยายคำกริยา (verbs) คำคุณศัพท์ (adjectives) หรือคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) มักเป็นคำที่ลงท้ายด้วย -ly เช่น slowly (อย่างช้า), very (มาก ๆ), really (จริง ๆ)

          ตัวอย่างประโยค:          A turtle walks very slowly. (เต่าเดินอย่างช้ามาก ๆ)

                                         ตัวอย่าง Adverb ขยาย verb       = slowly ขยาย walks (เดินอย่างช้า)

                                                            Adverb ขยาย adverb    = very ขยาย slowly (อย่างช้ามาก ๆ)

                                         I really like you. (ฉันชอบคุณจริง ๆ นะ)

  1. Prepositions (คำบุพบท)

          คือ คำที่ใช้เชื่อมคำนามและคำสรรพนามเข้ากับคำอื่น ๆ ในประโยค มักเป็นคำแสดงเวลา สถานที่ ทิศทาง หรือวิธีการ เช่น at (ที่), in (ข้างใน), by (โดย)

          ตัวอย่างประโยค:          I normally get up at 6 o’clock. (ฉันตื่นนอนตอน 6 โมงเช้าเป็นปกติ)

                                         The book is on the table. (หนังสืออยู่บนโต๊ะ)

  1. Conjunctions (คำสันธาน)

          คือ คำที่ใช้เชื่อมคำ กลุ่มคำ หรือประโยค เข้าด้วยกัน เช่น and (และ), but (แต่), or (หรือ)

          ตัวอย่างประโยค:                    Sarah and I went to school together. (ซาราห์กับฉันไปโรงเรียนด้วยกัน)

                                         ตัวอย่างการเชื่อมคำ กับ คำ = Sarah and I

                        He never worked hard but he got richer. (เขาไม่เคยทำงานหนักเลยแต่เขารวยขึ้น)

                                       ตัวอย่างการเชื่อมประโยค กับ ประโยค

  1. Interjections (คำอุทาน)

          คือ คำที่ใช้เปล่งออกมา เพื่อแสดงอารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ เช่น Oh! (โอ้), Wow! (ว้าว), Oops! (อุ๊บส์)

          ตัวอย่างประโยค: Oh! I’m sorry for your loss. (โอ้! ฉันเสียใจด้วยกับการสูญเสียของคุณ)

                               Wow! You look beautiful. (ว้าว! คุณดูสวยจังเลย)

 

อ้างอิง: ศุภวัฒน์ พุกเจริญ. (2557). ตะลุยโจทย์ Basic Grammar. กรุงเทพฯ: สามลดา.

          สุทิน พูลสวัสดิ์. (2561). Grammar tests. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเพทฯ: ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.