สรุปสูตร ลอการิทึม ( Logarithm function )

สรุปสูตร ลอการิทึม ( Logarithm function )

ฟังก์ชันลอการิทึม

สำหรับเนื้อหาในเรื่อง ฟังก์ชัน ลอการิทึม ( Logarithm function ) เป็นเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ระดับมัธยมปลายชั้นปีที่ 5 โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยาก ในการสอบ Gat Pat หรือ O-net นั้น ถือเป็นหัวข้อที่มีการออกข้อสอบมาหลาย ๆ ปี เพราะฉะนั้นนับเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียว

สูตรที่ได้รวบรวมไว้นั้น เป็นเพียงสูตรเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในโจทย์ แต่การท่องจำเพียงสูตรอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ น้อง ๆ จำเป็นต้องทำความเข้าใจและฝึกฝนในการทำโจทย์ สร้างประสบการณ์ในการทำโจทย์ด้วย จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พื้นฐานฟังก์ชันลอการิทึม

สำหรับฟังก์ชันลอการิทึม พูดง่าย ๆ เลยก็คือ ฟังก์ชันผกผันกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้เรียนเนื้อหาของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล สามารถกลับไปศึกษาทำความเข้าใจก่อนได้ 

เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนฟังก์ชันลอการิทึมอยู่ได้รูปของ

y = logax ก็ต่อเมื่อ x = ay

วิธีการเปลี่ยน ลอการิทึม เป็น เอกโพเนนเชียล

พื้นฐานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การเปลี่ยนฟังก์ชัน ลอการิทึม ให้กลับเป็นฟังก์ชัน เอกโพเนนเชียล สามารถทำได้โดยการดันฐานของฟังก์ชัน ลอการิทึม ให้กลับกลายไปเป็นฐานของเลขยกกำลัง ได้ตามรูป

วิธีการเปลี่ยน เอกโพเนนเชียล เป็น ลอการิทึม 

ถ้าเราต้องการเปลี่ยน เอกโพเนนเชียล กลับมาเป็น ลอการิทึม ก็สามารถทำได้โดยนำฐานของเลขยกกำลังดันกลับมาเป็นฐานของลอการิทึม ได้ตามรูป

สรุปสูตร สมบัติของลอการิทึม

สมบัติของลอการิทึม ช่วยให้สามารถทำโจทย์ได้เร็วมากขึ้นซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ข้อ และในการทำโจทย์ลอการิทึม นอกจากจะต้องแม่นยำเรื่องของเลขยกกำลังแล้ว ยังต้องแม่นเรื่องสมบัตของลอการิทึมอีกด้วย

สมบัติของลอการิทึม

เมื่อน้อง ๆ สามารถจดจำ สมบัติของลอการิทึมได้แล้ว ต้องฝึกฝนด้วยนะครับ และถ้าอยากได้สูตรเรื่องอื่น ๆ อีกที่ยังไม่มี สามารถบอกกับพี่ ๆ ได้เลยนะครับ พี่ ๆ จำทำการเลือกแล้วนำมาจัดทำเป็นสรุปต่อไป ขอบคุณครับ 

เนื้อหาอื่นๆ