โจทย์เลขยกกำลัง

โจทย์เลขยกกำลัง

โจทย์เลขยกกำลัง

สำหรับน้องๆที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังมาแล้ว มาลองทำ โจทย์เลขยกกำลัง กันดูว่าสามารถทำได้หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พื้นฐานของเลขยกกำลัง แล้วอยากไปทบทวน เลขยยกำลังก่อนจะมาทำ โจทย์เลขยกกำลัง สามารถไปเรียนรู้ได้ก่อนนะครับ

วิธีใช้งาน

วิธีการคือ อยากให้น้องๆอ่านโจทย์แล้วลองทำดูก่อนค่อยมาตรวจสอบกับเฉลย

หมายเหตุ

ในบางครั้งการทำเลขยกกำลังสามารถทำวิธีการที่แตกต่างกันได้ หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน น้องๆไม่ต้องตกใจถ้าได้วิธีที่แตกต่างกับตัวอย่าง นะครับ

ตัวอย่างวิธีทำ เลขยกกำลัง ทีละขั้นตอน

เลขยกกำลัง ม.1 – 3.1ก เลขยกกำลัง ต่อไปนี้แทนจำนวนใด

เลขยกกำลัง ม.1 – 3.1ข เลขยกกำลัง ต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.1 – 3.3ก จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูป สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เชิงบวก

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.1 – 3.3ข จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูป สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เชิงลบ

สมบัติเลขยกกําลัง ม.2 – 5.1ก สมบัติของ เลขยกกำลัง ข้อที่ 3

สมบัติเลขยกกําลัง ม.2 – 5.1ค สมบัติของ เลขยกกำลัง ข้อที่ 4

สมบัติเลขยกกําลัง ม.2 – 5.2 สมบัติของ เลขยกกำลัง ข้อที่ 5

เลขยกกำลัง ม.2 – 5.1ข โจทย์ปัญหา ลูกบาศก์ลูกนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร

เป็นอย่างไรบ้างได้กี่ข้อกันครับ ถ้าต้องการพูดคุย ให้คำแนะนำ ติชม หรือต้องการเนื้อหาในจุดไหนเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่ๆ ที่ Facebook Page : tuenongfree ได้ตลอดเลยนะครับ

สูตรเลขยกกำลัง