คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย เล่ม 3

บทที่ 1. ลำดับและอนุกรม

 • 1. ลำดับ
  • ความหมายของลำดับ
  • การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
  • ลำดับเลขคณิต
  • ลำดับเรขาคณิต
 • 2. อนุกรม
 • 3. อนุกรมเลขคณิต
 • 4. อนุกรมเรขาคณิต

บทที่ 2. ความน่าจะเป็น

 • 1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • 2. ความน่าจะเป็น
  • การทดลองสุ่ม
  • ความน่าจะเป็น

บทที่ 3. เวกเตอร์ในสามมิติ

 • 1. ระบบพิกัดฉากสามมิติ
 • 2. เวกเตอร์
 • 3. เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
 • 4. ผลคูณเชิงสเกลาร์
 • 5. ผลคูณเชิงเวกเตอร์

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้

ที่มาจากเว็บไซต์ : www.scimath.org/index.php

เนื้อหาอื่นๆ