คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย เล่ม 2

บทที่ 1. ฟังก์ชัน

 • 1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  • ความสัมพันธ์
  • โดเมนและเรนจ์
  • ฟังก์ชัน
 • 2. ฟังก์ชันเชิงเส้น
 • 3. ฟังก์ชันกำลังสอง
  • กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
  • การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
  • การแก้ปัญหาโดยใช้ความรุ้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ
 • 4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 • 5. ฟังก์ชันค่าสมบรูณ์
 • 6. ฟังก์ชันขั้นบันได

บทที่ 2. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 • 1. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 • 2. การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้

ที่มาจากเว็บไซต์ : www.scimath.org/index.php

เนื้อหาอื่นๆ