การวัด แปลงหน่วยพื้นที่ และปริมาตร

การวัด แปลงหน่วยพื้นที่ และปริมาตร

การวัด

การวัด การแปลงหน่วยพื้นที่และปริมาตร เป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการเรียน ซึ่งคำถามที่เจอบ่อย ๆ คือ จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างไร ถ้ายังคิดไม่ออกให้เริ่มจากเรื่องนี้ การวัดนี่แหละ เพราะได้ใช้จริงแน่นอน เพราะฉะนั้นควรทำความเข้าใจและท่องจำเป็นประจำ

หน่วยความยาว

หน่วยความยาว
ระบบเมตริกมาตราไทยระบบอังกฤษ
10 มิลลิเมตร (มม.) = 1 เซนติเมตร ( ซม. )12 นิ้ว = 1 คืบ12 นิ้ว = 1 ฟุต
 100 เซนติเมตร ( ซม. ) = 1 เมตร (ม.)2 คืบ = 1 ศอก3 ฟุต = 1 หลา
1 เมตร (ม.) = 1 กิโลเมตร (กม.)4 ศอก = 1 วา1760 หลา = 1 ไมล์
 20 วา = 1 เส้น 
 400 เส้น = 1 โยชน์ 

การเปรียบเทียบความยาว

เปรียบเทียบความยาว
1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร
1 ฟุต = 12 นิ้ว
1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตร
1 วา = 2 เมตร
1 เมตร = 2 ศอก
1 เส้น = 40 เมตร
1 เส้น = 80 ศอก
1 หลา = 91.44 เซนติเมตร
1 คืบ = 25 เซนติเมตร
1 ไมล์ = 40 เส้น
1 ไมล์ = 1.6093 กิโลเมตร
1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร
1 โยชน์ = 8000 วา
1 กิโลเมตร = 25 เส้น
1 กิโลเมตร = 0.6214 ไมล์

 

หน่วยพื้นที่

หน่วยพื้นที่
ระบบเมตริกมาตราไทยระบบอังกฤษ
1 ตารางเซนติเมตร = 100 ตารางมิลลิเมตร1 งาน = 100 ตารางวา1 ตารางฟุต = 144 ตารางนิ้ว
1 ตารางเมตร = 10,000 ตารางเซนติเมตร1 ไร่ = 4 งาน1 ตารางหลา = 9 ตารางฟุต
1 ตารางกิโลเมตร = 1,000,000 ตารางเมตร1 ไร่ = 400 ตารางวา1 เอเคอร์ = 4,840 ตารางหลา
  1 เฮกตาร์ = 2,471 เอเคอร์
  1 ตารางไมล์ = 640 เอเคอร์

เปรียบเทียบพื้นที่

เปรียบเทียบพื้นที่
1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร
1 งาน = 400 ตารางเมตร
1 เฮกเตอร์ = 6 ไร่ 1 งาน
1 ตารางกิโลเมตร = 625 ไร่
1 เอเคอร์ = 2.5 ไร่
หน่วยปริมาตร
ระบบเมตริกมาตราไทยระบบอังกฤษ
1 ลิตร = 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร1 ถัง = 20 ลิตร1 ช้อนโต๊ะ = 3 ช้อนชา
1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร1 เกวียน = 100 ถัง1 ถ้วยตวง = 16 ช้อนโต๊ะ
1 ลิตร = 1,000 ซี.ซี.1 เกวียน = 2,000 ลิตร1 ถ้วยตวง = 8 ออนซ์
1 มิลลิลิตร = 1 ซี.ซี.1 หยิบมือ = 150 เมล็ดข้าวเปลือก 
1 กิโลลิตร = 1,000 ลิตร1 กำมือ = 4 หยิบมือ 
1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000 ลิตร  

เปรียบเทียบปริมาตร

เปรียบเทียบปริมาตร
1 ถ้วยตวง = 240 มิลลิลิตร
1 ช้อนชา = 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 เกวียน = 2 ลูกบาศก์เมตร

การวัดเวลา

การวัดเวลา
1 วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง เท่ากับ 60 นาที
1 นาที เท่ากับ 60 วินาที
ปีอธิกสุรทินไม่เป็นปีอธิกสุรทิน
ค.ศ ที่หารด้วย 4 ลงตัว แต่หารด้วย 100 ไม่ลงตัวค.ศ. ที่หารด้วย 4 ไม่ลงตัว
ค.ศ ที่หารด้วย 4 ลงตัว และหารด้วย 400 ลงตัวค.ศ. ที่หารด้วย 4 ลงตัวและหารด้วย 100 ลงตัว แต่หาร 400 ไม่ลงตัว

นอกจากการวัดที่กล่าวมา ยังมีการวัดอีกหลายรูปแบบ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้

เนื้อหาอื่นๆ