สรุปสูตร พื้นที่

สรุปสูตร พื้นที่

พื้นที่และปริมาตร

สูตรสำหรับการหาพื้นที่ที่ได้รวบรวมไว้นั้น เป็นเพียงสูตรที่ใช้ในการแก้ปัญหาในโจทย์ ซึ่งเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร แต่การท่องจำเพียงสูตรอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ น้อง ๆ จำเป็นต้องทำความเข้าใจและฝึกฝนในการทำโจทย์ สร้างประสบการณ์ในการทำโจทย์ด้วย จะทำให้เราสามารถเข้าใจเรื่องพื้นที่ได้ดีมากขึ้นไปอีก

เนื้อหาทั้งหมดของ พื้นที่ ปริมาตร

ดูเนื้อหานี้บน Youtube

รูปทรงแบบ 2 มิติ

บทเรียนแรกเราจะพูดถึงรูปทรงแบบ 2 มิติกันก่อน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

  • สี่เหลี่ยม
  • สามเหลี่ยม 
  • วงกลม

ซึ่งในการหาพื้นที่จะเป็นไปตามสรุปดังต่อไปนี้

สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

รูปด้านล่างเป็นรูปการหา พื้นที่ ของสามเหลี่ยมใด ๆ และสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังมีสามเหลี่ยมแบบอื่นอีกแต่ 2 รูปแบบนี้ใช้บ่อยที่สุด

 

การหาพื้นที่สามเหลี่ยมใด ๆ = (1/2) × ฐาน × สูง

การหาพื้นที่สามด้านเท่า = (√3/4) × ด้าน²

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก เพราะในอนาคตการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมในหลากหลายชนิดจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมาก เพราะฉะนั้นการจำสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมดให้ได้เป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ สำหรับสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ควรทราบก็มีตั้งแต่ สี่เหลี่ยมจัตตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมรูปว่าว และสี่เหลี่ยมใด ๆ 

ข้อควรระวัง ! ควรทราบความหมายต่าง ๆ ของส่วนประกอบให้ถูกต้อง เช่น ความหมายของเส้นทแยงมุม ความสูง เพื่อจะได้คำนวณหาพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตตุรัส = ด้าน × ด้าน  หรือ = (1/2) × (เส้นทแยงมุม)²

พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง × ยาว

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน × สูง

พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน × สูง หรือ (1/2) × ผลคูณเส้นทแยงมุม

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = (1/2) × ผลบวกด้านคู่ขนาน × สูง

พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = (1/2) × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = (1/2) × เส้นทแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง

สูตรการหาพื้นที่วงกลม

การหาพื้นที่วงกลมเป็นส่วนที่สำคัญมากในคณิตศาสตร์ เพราะพื้นที่ของวงกลมนั้นถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ เรื่อง

เส้นรอบวง = 2πr = πd

พื้นที่วงกลม = πr² = πd²/4

Test !!  ใช้งาน เครื่องคิดเลขวงกลม คลิกที่นี 

สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรทั้งหมด