เส้นขนาน

เส้นขนาน

เนื้อหา เส้นขนาน เป็นเนื้อหาที่อธิบาย ความหมายของเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอก สำหรับน้องๆ ระดับชั้น ป.5 ป.6 และ ม.2 ช่วยให้น้องๆ ระดับชั้น ป.5 ป.6 และ ม.2 สามารถใช้ประกอบการเรียนเรื่อง เส้นขนาน ได้

คอร์สเรียนเรื่อง เส้นขนาน ฟรี

ดูเนื้อหานี้บน Youtube

ความหมายของ เส้นขนาน

เส้นขนาน คือ เส้นตรงสองเส้นที่ไม่มีทางตัดกัน หรือ เป็นเส้นตรงที่มีเส้นตั้งฉากเดียวกันได้

จากรูป เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD สามารถเขียนแทนด้วย  สัญลักษณ์ AB // CD    

ถ้ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดผ่านเส้นขนาน จะทำให้เกิดมุมภายใน

มุมภายใน

ถ้ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดผ่านเส้นขนาน ทำให้เกิดมุมภายใน

ถ้าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD แล้วมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดผ่านเส้นขนาน ทำให้เกิดมุมภายในเกิดขึ้นดังรูป จะได้ว่า

มุม 1 กับ มุม 3 บวกกันได้ 180 องศา และ

มุม 2 กับ มุม 4 บวกกันได้ 180 องศา

นั่นคือ มุมภายในนั่นเอง

มุมแย้ง

ถ้าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD แล้วมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดผ่านเส้นขนาน ทำให้เกิดมุมแย้งเกิดขึ้นดังรูป จะได้ว่า

มุม 1 และ มุม 4 จะต้องมีขนาดเท่ากัน และ

มุม 2 และ มุม 3 จะต้องมีขนาดเท่ากัน

นั่นคือ มุมแย้งนั่นเอง

มุมภายนอกและมุมภายใน

ถ้าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD แล้วมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดผ่านเส้นขนาน ทำให้เกิดมุมภายนอกและมุมภายในเกิดขึ้นดังรูป จะได้ว่า

มุม 1 และ มุม 5 จะต้องมีขนาดเท่ากัน

มุม 2 และ มุม 6 จะต้องมีขนาดเท่ากัน

มุม 3 และ มุม 7 จะต้องมีขนาดเท่ากัน

มุม 4 และ มุม 8 จะต้องมีขนาดเท่ากัน

และถ้าผสมกับสมบัติของมุมแย้ง จะได้ว่า

มุม 1 , มุม 4 , มุม 5 และ มุม 8 จะต้องมีขนาดเท่ากัน

มุม 2 , มุม 3 , มุม 6 และ มุม 7 จะต้องมีขนาดเท่ากัน