ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.ปลาย เล่ม 4

บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต

 1. ปรากฎการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า
 2. ประจุไฟฟ้า
 3. กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า
 4. การเหนี่ยวนำไฟฟ้า
 5. แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมป์
 6. สนามไฟฟ้า
 7. เส้นสนามไฟฟ้า
 8. ศักย์ไฟฟ้า
  1. ศักย์ไฟฟ้าเนี่งจากจุดประจุ
  2. ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
 9. ตัวเก็บประจุและความจุ
  1. การถ่ายโอนประจุระหว่างตัวนำทรงกลม
  2. การต่อตัวเก็บประจุ
 10. การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์
  1. เครื่องถ่ายเอกสาร
  2. เครื่องพ่นสี
  3. ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ

บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส

 1. กระแสไฟฟ้า
  1. การนำไฟฟ้า
  2. กระไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้า
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์
  1. กฎของโอห์มและความต้านทาน
  2. สภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพนำไฟฟ้า
  3. ผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาพต้านทาน
 3. พลังงานในวงจรไฟฟ้า
  1. แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
  2. พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
 4. การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่
  1. การต่อตัวต้านทาน
  2. การต่อแบตเตอรี่
 5. การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น
 6. เครื่องวัดไฟฟ้า
  1. แอมมิเตอร์
  2. โวลต์มิเตอร์
  3. โอห์มมิเตอร์
 7. การคำรวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 8. วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
  1. วงจนไฟฟ้าในบ้าน
  2. อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
  3. การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

 1. แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
  1. สนามแม่เหล็ก
  2. สนามแม่เหล็กโลก
  3. ฟลักซ์แม่เหล็ก
  4. การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
 2. กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
 3. แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก
 4. แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าผ่าน
 5. แรงกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก
 6. การประยุกต์ผลขอสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
  1. แกลแวนอมิตเตอร์
  2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
 7. กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 8. แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 9. หม้อแปลง
 10. ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ
  1. ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
  2. กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
 11. การนำความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์

บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 1. ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์
 2. การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ
 3. สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  1. คลื่นวิทยุ
  2. คลื่นโทรทัศน์
  3. คลื่นไมโครเวฟ
  4. รังสีอินฟราเรด
  5. แสง
  6. รังสีอัลตราไวโอเลต
  7. รังสีเอกซ์
  8. รังสีแกมมา
 4. โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  1. โพลาไรเซชันของแสง

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้