ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.ปลาย เล่ม 3

บทที่ 9 คลื่นกล
 1. การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  1. การสั่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และการเกิดคลื่อน
  2. ชนิดของคลื่น
 2. คลื่นผิวน้ำ
 3. การซ้อนทับของคลื่น
 4. สมบัติของคลื่น
  1. การสะท้อน
  2. การหักเห
  3. การแทรกสอด
  4. การเลี้ยวเบนของคลื่น
บทที่ 10 เสียง
 1. ธรรมชาติและสมบัติของเสียง
 2. อัตราเร็วของเสียง
 3. การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงผ่านตัวกลาง
 4. ความเข้มเสียงและการได้ยิน
  1. ความเข้มเสียง
  2. ระดับเสียง
  3. มลภาวะของเสียง
  4. หูกับการได้ยิน
  5. เวลาก้องเสียง
 5. เสียงดนตรี
  1. ระดับสูงต่ำของเสียง
  2. คุณภาพเสียง
  3. ความถี่ธรรมชาติ
  4. การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในอากาศ
 6. การบีตและคลื่นนิ่งของเสียง
 7. ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก
 8. การประยุกต์ความรู้เรื่องเสียง
  1. ด้านสถาปัตยกรรม
  2. ด้านการประมง
  3. ด้านการแพทย์
  4. ด้านธรณีวิทยา
  5. ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์
 1. การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง
 2. การสะท้อนของแสง
  1. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ
  2. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาทรงกลม
 3. การหักเหของแสง
  1. กฎการหักเหของแสง
  2. การสะท้อนกลับหมดของแสง
  3. ความลึกจริง ความลึกปรากฎ
 4. เลนซ์บาง
 5. ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับแสง
  1. การกระจายแสง
  2. รุ้ง
  3. การทรงกลด
  4. มิราจ
 6. ทัศนอุปกรณ์
  1. เครื่องฉายภาพ
  2. กล้องถ่ายรูป
  3. กล้องจุลทรรศน์
  4. กล้องโทรทรรศน์
 7. ความสว่าง
 8. การถนอมสายตา
  1. การดูวัตถุที่มีความสว่างมาก
  2. การดูวัตถุที่มีความสว่างน้อย
  3. การดูผ่านทัศนอุปกรณ์
 9. ตาและการมองเห็นสี
 10. สี
  1. การผสมสารสี
  2. การผสมแสงสี
บทที่ 12 แสงเชิงฟิสิกส์
 1. การแทรกสอด
 2. การเลี้ยวเบนของแสง
 3. เกรตติง
 4. การกระเจิงของแสง

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้