ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.ปลาย เล่ม 2

บทที่ 5 งานและพลังงาน
 1. แรงและงาน
  1. งานของแรงที่ทำมุมกับแนวการเคลื่อนที่
  2. การหางานจากพื้นที่ใต้กราฟ
 2. พลังงาน
  1. พลังงานจลน์
  2. พลังงานศักย์
 3. กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
 4. การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
 5. กำลัง
 6. เครื่องกล
  1. ประสิทธิภาพของเครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า
  2. หลักการของงานกับเครื่องกล
 7. แหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน
บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน
 1. โมเมนตัม
 2. แรงและการเปลี่ยนโมเมตัม
 3. การดลและแรงดล
 4. การชน
  1. การชนในหนึ่งมิติ
  2. กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
  3. การชนในสองมิติ
  4. การระเบิด
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
 1. ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน
 2. ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
 3. โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนสมมาตร
 4. พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน
 5. โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม
 6. การเคลื่อนที่ทั้งแบบเคลื่อนที่และแบบหมุน
บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
 1. สภาพสมดุล
 2. สมดุลต่อการเคลื่อนที่
 3. สมดุลต่อการหมุน
  1. โมเมนต์ของแรง หรือ ทอร์ก
  2. โมเมนต์ของแรงคู่ควบ
 4. ศูนย์กลางมวลและ ศูนย์ถ่วง
 5. สมดุลของวัตถุ
 6. เสถียรภาพของสมดุล
 7. การนำหลักสมดุลไปประยุกต์
 8. สภาพยืดหยุ่น
  1. ความเค้นและความเครียด
  2. มอดุลัสของยัง

คู่มือและเฉลย

สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการทำโจทย์และตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง มีหลากหลายเว็บไซต์ที่เฉลย หลากหลายวิธีการและคำตอบ สำรับเว็บไซต์ที่แนะนำมีดังนี้