สามเหลี่ยมคล้าย

สามเหลี่ยมคล้าย

สามเหลี่ยมคล้าย

สามเหลี่ยมคล้าย คือ รูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดของมุมเท่ากัน ทั้ง 3 คู่ ใช้สัญลักษณ์ ” ∼ “

หลักการพิจารณาสามเหลี่ยมคล้าย

  1. เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันสามคู่

เนื้อหาทั้งหมดของ ความคล้าย

  1. เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีอัตราส่วนความยาวของด้านเท่ากัน 3 คู่

 

  1. เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีอัตราส่วนความยาวของด้านเท่ากัน 2 คู่ และมีขนาดของมุมที่อยู่ระหว่างอัตราส่วนความยาวด้านเท่ากันด้วย