สรุปสูตร จำนวนเชิงซ้อน

สรุปสูตร จำนวนเชิงซ้อน

จำนวนเชิงซ้อน ( Complex Nember )

ในหัวข้อ จำนวนเชิงซ้อน นี้จะอธิบายถึงพื้นฐานของจำนวนเชิงซ้อน การประยุกต์ใช้จำนวนเชิงซ้อน และกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับ จำนวนเชิงซ้อน ซึ่งหัวใจของบทนี้ คือ การเข้าใจหน่วยจินตภาพ ( Imaginary Unit ) ซึ่งในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนี้ มีการนำไปประยุกต์ใช้กับหัวข้อต่าง ๆ เช่น ตรีโกณมิติ จำนวนจริง และมีการใช้งานในอีกหลาย ๆ ส่วนที่ยังไม่ได้มีในหลักสูตรปัจจุบัน เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเรื่องนี้เป็นอันขาด

การเขียนจำนวนเชิงซ้อน ( Z )

การเท่ากัน บวก ลบ คูณ จำนวนเชิงซ้อน

สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน ( Conjugate )

ตัวผกผันการคูณและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

สมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

การคูณ หาร และยกกำลัง ของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

สำหรับน้อง ๆ ที่เตรียมตัวอ่านหนังสือ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย น้อง ๆ สามารถตรวจสอบสถิติการออกข้อสอบของ แต่ละบท รวมถึงบทจำนวนเชิงซ้อนได้ ที่นี่

เนื้อหาอื่นๆ