รากที่สอง และ รากที่ n

รากที่สอง และ รากที่ n

เนื้อหาเรื่อง รากที่สอง และ รากที่ n เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของเรื่องระบบจำนวนจริงที่จะต้องเรียนรู้กัน เป็นเนื้อหาพื้นฐานที่ใช้เรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 และ ม.ปลาย เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ ส่วน ซึ่งสูตรที่ได้รวบรวมไว้นั้น เป็นเพียงสูตรเพื่อใช้แก้ปัญหาในโจทย์ แต่การท่องจำเพียงสูตรอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ น้อง ๆ จำเป็นต้องทำความเข้าใจและฝึกฝนการทำโจทย์ สร้างประสบการณ์ในการทำโจทย์ด้วย จะทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาทั้งหมดของ จำนวนจริง

ความหมายของ รากที่สอง

ผลบวกและผลต่างของรากที่สอง

กรณฑ์ที่มีอันดับเดียวกันและจำนวนภายใต้เครื่องหมายกรณฑ์เป็นจำนวนเดียวกัน ถึงจะบวก,ลบกันได้

ผลคูณและผลหารของรากที่สอง

การคูณและหารของกรณฑ์  ในกรณีที่อันดับไม่เท่ากันต้องเท่าให้เท่าก่อนถึงจะสามารถคูณและหารกันได้

ความหมายของรากที่ n

รากที่ n คือ รากที่เป็นจำนวนเต็มมากกว่า 2 ความหมายซึ่งจะแตกต่างกัน

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

คือ เลขยกกำลังที่ไม่ได้มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ดังตัวอย่างนี้

เมื่อน้อง ๆ สามารถจดจำสูตรได้แล้ว ต้องฝึกฝนในการนำไปใช้ด้วยนะครับ ถ้าอยากได้สูตรเรื่องอื่น ๆ อีกที่ยังไม่มี สามารถบอกกับพี่ ๆ ได้เลยนะครับ หลังจากพี่ ๆ เลือกแล้วนำมาจัดทำเป็นสรุปต่อไป ขอบคุณครับ 

เป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ ยากหรือเปล่า อย่าลืมทบทวนเป็นประจำด้วยหล่ะเรื่องนี้ออกข้อสบ O-net ด้วยนะ สู้ๆครับ