สรุปสูตร สถิติ ม.6

สรุปสูตร สถิติ ม.6

ในบท สถิติ ระดับ ม.6 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สูตรที่ได้รวบรวมไว้นั้น เป็นเพียงสูตรเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในโจทย์ แต่การท่องจำเพียงสูตรอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ น้อง ๆจำเป็นต้องทำความเข้าใจและฝึกฝนในการทำโจทย์ สร้างประสบการณ์ในการทำโจทย์ด้วย จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การหาค่าเฉลี่ยแบบไม่แจกแจงความถี่ และ แจกแจงความถี่

การหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก และค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม

การหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ใช้กรณีข้อมูลแต่ละค่ามีความสำคัญไม่เท่ากัน เช่น การคำนวณเกรด

 

การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยวิธีทอนค่าข้อมูลหรือวิธีลัด

โดยที่

A คือ ค่าเฉลี่ยสมมติ สามารถเลือกได้ 2 วิธี

  1. ความถี่ชั้นสูงสุด
  2. ชั้นที่อยู่ตรงกลาง

 I คือ ความกว้างอันตรภาคชั้น

สมบัติที่สำคัญของค่าเฉลี่ยเลขคณิต

มัธยฐาน (Median)

การหามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

  1. เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือ มากไปน้อยก็ได้
  2. หา ตำแหน่ง ของข้อมูลจากสูตร
    ตำแหน่ง = (N+1)/2
    เมื่อ N คือ จำนวนข้อมูล

การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่

ฐานนิยม (Mode)

ฐานนิยมของข้อมูล คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด หรือปรากฎบ่อยที่สุดนั่นเอง

หมายเหตุ : กรณีที่ความถี่มากที่สุดมากกว่า 1 ข้อมูล แต่ไม่เกิน 2 ข้อมูล ฐานนิยม คือ ข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดทั้ง 2 ข้อมูล

ค่าเฉลี่ยอื่น ๆ

เมื่อน้อง ๆ สามารถจดจำสูตรได้แล้ว ต้องฝึกฝนในการนำไปใช้ด้วยนะครับ ถ้าอยากได้สูตรเรื่องอื่น ๆ อีกที่ยังไม่มีสามารถบอกกับพี่ ๆ ได้เลยนะครับ พี่ ๆ จะเลือก แล้วนำมาจัดทำเป็นสรุปต่อไป ขอบคุณครับ 

สำหรับน้องที่เตรียมตัวอ่านหนังสือ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย น้อง ๆ สามารถตรวจสอบสถิติการออกข้อสอบของแต่ละบท รวมถึงบทสถิติได้ ที่นี่

เนื้อหาอื่นๆ