About Us

About Us

Tuenongfree เป็นเว็บไซต์ที่ทำขึ้นมาสำหรับน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า รวมทั้งผู้ที่ต้องการหาความรู้ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด เนื้อหาภายในเว็บไซต์ไม่ได้มีแค่เพียงเนื้อหาการสอนเท่านั้น มีการพัฒนาในส่วนของ สื่อสาร อุปกรณ์การเรียน และหลากหลายบทความเกี่ยวกับการศึกษา Tuenongfree ต้องการจะแชร์ข้อมูลหรือแบ่งปันเทคนิค ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนให้สูงขึ้นไปอีก

ร่วมแบ่งปัน สอบถามรายละเอียด และติดต่อโฆษณาได้ที่

E-mail : tuenong.th@gmail.com

Facebook Fanpage : Tuenong