ความเท่ากันทุกประการ ของรูปสามเหลี่ยม

ความเท่ากันทุกประการ ของรูปสามเหลี่ยม

ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

สำหรับเนื้อหา ความเท่ากันทุกประการ เป็นเนื้อหาทีใช้ประยุกต์ใช้อยู่เป็นประจำ เป็นเรื่องของการสังเกตุรูปสามเหลี่ยม ประยุกต์กับความรู้ทางด้านเรขาคณิต ด้านและมุม โดยเนื้อหา ความเท่ากันทุกประการ มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้าใจได้ยากสักหน่อย ต้องอาศัยความเข้าใจในเนื้อหาที่มากและประสบการณ์ จะทำให้เราสามารถทำโจทย์ที่มีความยากขึ้นไปด้วย เรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมกันเลยครับ

เรียนออนไลน์ ฟรี !

ดูเนื้อหานี้บน Youtube

ความเท่ากันทุกประการ

เมื่อเคลื่อนรูปเรขาคณิตหนึ่งไปทับรูปเรขาคณิตอีกรูปหนึ่งได้สนิท รูปเรขาคณิตสองรูปนั้น เท่ากันทุกประการ

 

สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ

รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ ด้านคู่ที่สมนัยกันและมุมคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้น มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ

ความสัมพันธ์รูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ

1. ด้าน – มุม – ด้าน ( ด.ม.ด )

สามเหลี่ยมสองรูปใด ๆ มีด้านเท่ากัน 2 คู่ และขนาดของมุมในระหว่างด้านคู่ที่เท่ากันแล้ว รูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้จะเท่ากันทุกประการ

2. มุม – ด้าน – มุม ( ม.ด.ม. )

สามเหลี่ยมสองรูปใด ๆ มีมุมที่ขนาดเท่ากันสองคู่ และด้านที่เป็นแขนร่วมของมุมทั้งสองยาวเท่ากันแล้ว รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการ

3. มุม – มุม – ด้าน ( ม.ม.ด. )

สามเหลี่ยมสองรูปใด ๆ มีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่ และมีด้านเท่ากันหนึ่งคู่แล้ว รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการ

4. ด้าน – ด้าน – ด้าน ( ด.ด.ด. )

สามเหลี่ยมสองรูปใด ๆ มีด้านเท่ากันสามคู่แล้ว รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการ

5. ฉาก – ด้าน – ด้าน ( ฉ.ด.ด. )

สามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปใด ๆ มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากัน และมีด้านใดด้านหนึ่งยาวเท่ากันแล้ว รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการ